PuurZuid

Werkwijze schuldhulpverlening

Wat kan u verwachten?

Na aanmelding ontvangt u een schriftelijke uitnodiging voor een gesprek. In dat gesprek krijgt u informatie over schuldhulpverlening en over de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Samen met Sociaal Raadslieden en Sociaal Werkers maken wij een plan om u op alle probleemgebieden hulp te kunnen bieden.

Als het lukt om alle gevraagde gegevens aan te leveren, krijgt u een toegangsbesluit in het kader van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Wij bespreken met u aan welke voorwaarden u moet voldoen. En u kunt hulp krijgen bij het voldoen aan die voorwaarden.

Het saneringskrediet bij de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam (GKA)

Wij onderzoeken of een schuldsanering/bemiddeling via de Gemeentelijke Kredietbank (GKA) mogelijk is. En wij geven uitleg over de voorzieningen die hiervoor noodzakelijke zijn. Wij helpen u bij het aanvragen van de GKA.

Als uw aanvraag voor een saneringskrediet wordt goedgekeurd en ook de schuldeisers akkoord gaan met het afkoopvoorstel, dan lost u in 3 jaar tijd (in 36 maandelijkse termijnen) af aan de kredietbank. Met een saneringskrediet heeft u rust, overzicht en controle over de schuldensituatie. De kredietbank is de enig overgebleven schuldeiser. Houd er wel rekening mee dat u tijdens de aflosperiode moet rondkomen van minimale bedragen. Hierna bent u helemaal schuldenvrij!

Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)

Als schuldsanering/bemiddeling GEEN optie is, dan geeft de schuldhulpverlener u uitleg over de mogelijkheden een beroep te doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Deze schuldsanering loopt via de rechter. Wij helpen u bij de aanvraag van de WNSP.

Inkomensbeheer

Sommigen mensen vinden het moeilijk om hun eigen geld te beheren. Voorbeelden zijn:

  • Te veel geld uitgeven
  • Moeten wennen aan een lager inkomen
  • Moeite met geld omgaan


In dat geval kan inkomensbeheer een oplossing zijn. Vraag hier naar bij uw schuldhulpverlener.

De hulp die wij bieden kost niets en uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Directe hulp in een crisissituatie

Als u in een crisissituatie dreigt te komen of u zit al in een crisissituatie. Neem dan DIRECT contact met ons op. Onze schuldhulpverleners proberen samen met u direct een oplossing te vinden.

Wanneer is er sprake van een crisis?

  • U wordt uw huis uit gezet
  • Het energiebedrijf stopt met gas of stroom
  • Uw spullen worden door een deurwaarder verkocht


Heeft u een brief gekregen waarin iets over deze situatie staat? Neem dan DIRECT contact met ons op. En neem de brief mee.

Stuur dit door
Wilt u een vriend of bekende op de hoogte brengen van deze pagina? Vul dan het onderstaand formulier in!
  1. Uw eigen gegevens

  2. Gegevens van uw vriend(in)

Zoeken