PuurZuid

Visie

PuurZuid stelt nadrukkelijk het welzijn van de cliënt centraal mede door uit te gaan van eigen kracht en bewaakt daarbij de vastgestelde kaders waarbinnen we als organisatie en als individuele professionals werken. Klanttevredenheid is het leidend motief voor PuurZuid. We zijn bereikbaar, laagdrempelig en gastvrij. We bejegenen onze cliënten met respect.

PuurZuid is een kleinschalige, flexibele en betrouwbare organisatie. Elke individuele medewerker is aanspreekbaar op resultaten. Cliënten van PuurZuid kunnen bij ons terecht voor integrale dienstverlening in de vorm van wonen, welzijn, zorg en maatschappelijke diensten.

PuurZuid maakt samen met cliënten en partners in het werkveld haar ambities planmatig en weloverwogen waar.

Het leidinggevend kader van PuurZuid geeft coachend en met lef leiding, binnen een duidelijke set van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Zij geeft ruimte aan de professional, legt de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie, biedt transparantie in processen en communiceert duidelijk naar alle betrokkenen.

PuurZuid is voor medewerkers en vrijwilligers een fijne plek om te werken. Kenmerkend voor hun houding is enthousiasme en verantwoordelijkheidsgevoel. Vanuit de organisatie krijgt men ruimte om te innoveren en zich te ontwikkelen. Medewerkers zijn ondernemend en werken integraal.

 

Onze kernwaarden

Respect
Met respect bedoelen we dat iedereen gelijk wordt behandeld, ongeacht functie of achtergrond. We geven ruimte aan verschillen en meningen. We proberen ons te verplaatsen in de situatie van anderen en luisteren goed. Iedereen telt mee en doet er toe. We gaan daarom zorgvuldig met elkaar om, geven antwoord op vragen en zetten ons in om iedereen op een juiste wijze te informeren en te betrekken.

Verantwoordelijkheid
We voelen ons als medewerker of als vrijwilliger van PuurZuid verantwoordelijk voor het welzijn van onze cliënten, ook als we geen direct contact met hen hebben. Onder cliënten verstaan we ook de interne klant, onze collega’s, die we faciliteren om hun werk zo goed mogelijk te doen. Binnen de uitgangspunten van PuurZuid krijgen we van onze leidinggevende ruimte om te handelen, waarmee zowel cliënt als collega gediend is. PuurZuid streeft ernaar de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie te leggen.

Professionaliteit
Onder professionaliteit verstaan we meer dan alleen deskundigheid binnen het eigen vakgebied. We kijken daarvoor over de grenzen van ons eigen werkveld heen. Wij zijn slagvaardig en spelen snel in op ontwikkelingen. We zoeken de juiste weg om antwoorden te vinden of we verwijzen gericht door. We geven gevraagd en ongevraagd advies wanneer wij denken dat dat nodig is. We zijn aanspreekbaar op resultaten.

Klantgerichtheid
Bij PuurZuid staat het welzijn van de cliënt centraal. We nemen de cliënt serieus en gaan in op haar of zijn vragen zonder de eigen kracht van de cliënt uit het oog te verliezen. We werken vanuit onze visie op dienstverlening. We passen onze zorg- en dienstverlening aan op de zorg- of hulpvraag. We zijn transparant in wat wij kunnen bieden en wekken geen valse verwachtingen. We komen onze afspraken na en communiceren deze met onze externe cliënten en interne klanten.

Stuur dit door
Wilt u een vriend of bekende op de hoogte brengen van deze pagina? Vul dan het onderstaand formulier in!
  1. Uw eigen gegevens

  2. Gegevens van uw vriend(in)

Zoeken