PuurZuid

Kwaliteit

PuurZuid heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Zij heeft veel geïnvesteerd in de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Belangrijk is vooral hoe de zorg en dienstverlening wordt ervaren, hoe de  bejegening is, hoe omgegaan wordt met gemaakte afspraken en hoe er wordt ingegaan op wensen.

Om doorlopend alert te blijven op mogelijke verbeteringen controleren wij voortdurend de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening. Hiervoor hanteren wij diverse meetonderzoeken die ons inzicht geven in de kwaliteit van de zorg en dienstverlening en de tevredenheid van onze cliënten.

Privacy

PuurZuid vindt de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. Alle informatie die u ons geeft, wordt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u zo goed mogelijk te helpen met uw verzoek. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres heeft opgegeven omdat u een vraag of klacht heeft, of een afspraak wilt maken. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden. Ook bewaren wij persoons- en adresgegevens niet langer dan nodig is. 

Bent u cliënt bij ons en wilt u meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens beschermen? Lees hier verder.

Voor algemene informatie over privacy kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Klokkenluidersregeling

Hier vindt u informatie over de Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid. Lees meer...

Integriteitsbeleid

Hier vindt u informatie over het Integriteitsbeleid. Lees meer...

Stuur dit door
Wilt u een vriend of bekende op de hoogte brengen van deze pagina? Vul dan het onderstaand formulier in!
  1. Uw eigen gegevens

  2. Gegevens van uw vriend(in)

Zoeken