PuurZuid

Klachtenregeling

De medewerkers van PuurZuid doen hun best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan zo zijn dat u niet tevreden bent en een klacht heeft. Wij vinden het jammer dat u een klacht heeft en nemen deze altijd serieus. Dankzij uw klacht kunnen wij onze dienstverlening verbeteren en zo mogelijk vervelende situaties voorkomen.

Klachten over PuurZuid

Wanneer u ontevreden bent over de behandeling door PuurZuid of de kwaliteit van de dienstverlening, dan kunt u het beste eerst contact opnemen met de medewerker die u geholpen heeft. Alle medewerkers hebben de opdracht klachten serieus te nemen. Wij verwachten dat een gesprek meestal voldoende is. Wanneer een gesprek niet voldoende is, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij PuurZuid.

Dit kan op verschillende manieren:

 • Per mail: klacht@puurzuid.nl
 • Schriftelijk: Hagedoornplein 1C, 1031 BV Amsterdam
 • Telefonisch via (020) 2359 120
 • Mondeling (aan de balie)

 

Gegevens

Voor de behandeling van uw klacht hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres
 • Datum van het voorval waarover uw klacht gaat
 • Gegevens van de persoon of datgene waarover de klacht gaat.
 • Een beschrijving van de klacht.

U kunt ook aangeven wat u wilt dat PuurZuid doet naar aanleiding van uw klacht.

Contact binnen 3 werkdagen

De klachtencoördinator neemt binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw klacht telefonisch of schriftelijk contact met u op. U krijgt dan:

 • Bevestiging van de inhoud van uw klacht. Zo nodig vragen wij u om verduidelijking
 • Uitleg over de afhandeling van uw klacht
 • De naam van de persoon die uw klacht behandelt. Bij hem of haar kunt u terecht met alle vragen over de afhandeling. Dit is nooit de persoon over wie u een klacht heeft

 

Reactie binen 2 weken

Binnen twee weken, neemt de persoon die uw klacht behandelt contact met u op om te klacht te bespreken of om u uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek.

Afronding binnen 6 weken

Binnen zes weken moet de klacht (naar tevredenheid) afgerond zijn. U krijgt altijd bericht van deze afronding van de persoon die uw klacht heeft behandeld.

Als PuurZuid meer dan zes weken nodig hebben om uw klacht te beantwoorden, kan PuurZuid deze termijn met vier weken verlengen. U hoort binnen zes weken na ontvangst van uw klacht of PuurZuid extra tijd nodig heeft.

Vragen?

U kunt met vragen over de afhandeling van uw klacht altijd contact opnemen met de behandelaar van uw klacht.

Ontevreden?

Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht door PuurZuid? Dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman Metropool Amsterdam via telefoonnummer (020) 625 9999 of via www.ombudsmanmetropool.nl

Regelingen

De klachtencode is vastgelegd in het klachtenreglement van PuurZuid. Het klachtenreglement is ter inzage op het centraal bureau van PuurZuid, Hagedoornplein 1C, 1031 BV Amsterdam.

Stuur dit door
Wilt u een vriend of bekende op de hoogte brengen van deze pagina? Vul dan het onderstaand formulier in!
 1. Uw eigen gegevens

 2. Gegevens van uw vriend(in)

Zoeken