PuurZuid

Maatschappelijke Dienstverlening

Ondersteuning van kwetsbare burgers

De Maatschappelijke Dienstverlening van PuurZuid is wijkgericht georganiseerd en richt zich op burgers met  vragen en problemen op het gebied van inkomen, huisvesting, gezinsrelaties, maatschappelijke participatie en gezondheid. Uitgangspunt is dat burgers ondersteund worden bij het verbeteren van hun zelfredzaamheid en het kunnen voeren van eigen regie op hun leven. De teams van de maatschappelijke dienstverlening zijn verdeeld over vijf wijken in het stadsdeel:

1. Marathon-, Hoofddorpplein-, Schinkelbuurt
2. De Pijp
3. Rivierenbuurt
4. Buitenveldert
5. Museumkwartier-, Apollo-, Willemsparkbuurt

In alle wijken zijn locaties waar de sociaal werkers per team werkzaam zijn.

Schuldhulpverlening

In alle wijkteams zijn schuldhulpverleners werkzaam die zich specifiek richten op bewoners met schuldenproblematiek. De schuldhulpverleners werken  nauw samen met de sociaal werkers in de wijkteams.

Jongeren met schulden

Voor jongeren van 18 t/m 26 jaar richt PuurZuid  zich specifiek op schuldenproblematiek door middel van intensieve Jongerenschuldhulpverlening. intensieve Jongerenschuldhulpverlening wordt  in de stadsdelen Zuid, West, Nieuw-West en Centrum aangeboden.  

(Vroeg) Eropaf

Een apart team van (Vroeg) Eropaf medewerkers helpt burgers die te maken hebben met (dreigende) achterstanden met betalingen van o.a. huur, gas- en licht en zorgverzekeringen. Deze medewerkers gaan op bezoek bij burgers met betalingsachterstanden.

 

De medewerkers van PuurZuid zijn verplicht zich te houden aan het stappenplan van de Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Stuur dit door
Wilt u een vriend of bekende op de hoogte brengen van deze pagina? Vul dan het onderstaand formulier in!
  1. Uw eigen gegevens

  2. Gegevens van uw vriend(in)

Zoeken